Автоматизация


Проектиране

Проектираме и избираме за нашите Партньори най-добрите решения, според техните нужди и възможности чрез:

 • Изучаване и познаване на технологичните процеси в производството.
 • Задълбочените знания в областта на Автоматизацията на технологични процеси, Системите за управление, цифровата и микропроцесорна техника.
 • Непрекъснато следене на новостите в техническите и програмни средства.

Произвеждаме с високо качество и с необходимата надеждност, търсейки простота и икономическа ефективност.

 • Табла за управление, по наша документация или по документация на Партньорите ни
 • Захранващи и Разпределителни табла НН
 • Сензори
 • Регулатори
 • Операторски панели
 • Електронни устройства
 • Мониторинг (температурен ; влажностентен и др) системи

Инженеринг

Коплексни решения за Автоматизация. Енергоефективност. Оптималност.

 • Проучване, проектиране и внедряване на Автоматизирани системи за управление на технологични процеси – непрекъснати и дискретно – непрекъснати
 • Приложен софтуер
 • Сервиз на електрически и електронни устройства

 

Контролери

 • Климатични камери;
 • • Хладилни машини и термопомпи;
 • • Покривни централи;
 • • Прецизни климатизатори;
 • • Охлаждащи системи за телекомуникации;
 • • Компресорни станции;
 • • Хладилни помещения;
 • • Хладилни витрини;