Практични съвети – намаляване на разходите за отопление


 •  Обезвъздушавайте радиаторите, за да са максимално ефективни. Въздухът в тръбите на системата често се събира в отоплителните тела, което намалява тяхната мощност и води до лоша работа на котела. Старите радиатори нямат обезвъздушители. В тези случаи няма да струва много да ги инсталирате, чрез намеса от страна на специалист в областта на отоплението.
 • Не проветрявайте помещението за прекалено дълго време. За предпочитане е това да става при напълно отворени прозорци през най-топлите часове на деня. Ако проветряването на помещенията се прави, когато котелът е включен, това води до ненужно потребление на гориво. Избягвайте да държите прозорецът открехнат, по този начин топлия въздух отива в атмосфeрата и котелът работи два пъти повече.
 • Спуснете щорите или капаците на прозорците през нощта, за да пазят къщата топло. Стъклото причинява голяма загуба на топлина и охлажда помещенията.
 • Инсталирайте двоен/ стъклопакет в рамките на прозорците и балконските врати, за да се избегне загубата на топлина.
 • Настройвайте стайния термостат на температура 19 °С. За да се ограничи потреблението на енергия от котела, се уверете, че вътрешната температура на къщата се колебае около 19 °. Само един градус по-висока вътрешната температура ще увеличи консумацията с 8%. Когато проветрявате, изключвайте котела. Това води до намаляване на разходите за отопление.
 • Избягвайте да покривате радиатори с пердета или да поставяте мебели пред тях. Радиатори, разположени под прозорците, помагат да загреят стените на жилището, работейки по-усилено. За да увеличите ефективността в тези случаи е достатъчно да сложите изолиращ материал между стената и отоплителното тяло.
 • Ако ползвате газ за отопление, закупуването и инсталирането на кондензационен котел осигурява спестяване до 20% в потреблението на природен газ в сравнение с традиционния газов котел.
 • През нощта изключвайте котела и настройвайте таймера да го включва 2 часа преди да станете от сън.
 • В случай, че помещенията са студени, ще бъде достатъчно да настроите вътрешната температура на 16 ° през нощта.
 • Дръжте затворени вратите на стаите и на помещенията, които не използвате, като дрешник или стая за гости. По този начин ще отоплявате само желаните от Вас помещения и ще намалите времето, през което котелът работи.
 • Когато в стаите е прекалено или ненужно горещо, регулирайте вентилите на отоплителните тела на минимална мощност.
 • Изолирайте стените, за да се възпрепятства загубата на топлина и да се намали работата на котела. В случай на особено студени райони или планински курорти, инвестициите в изолация на стените, биха могли да спестят до 70 % от годишните разходи за отопление на сградата.
 • Използването на подово отопление прави излишен традиционния радиатор и изисква по-ниски температури на инсталацията, следователно, значително спестяване на енергия.
 • Инсталирайте радиаторни термостатични вентили на отоплителните тела.
 • При наличието на комин, проверете дали е затворен, ако не го използвате, за да се предотвратят загубите на топлина навън.