Слънчеви панели


Слънчевият панел е система за преобразуване на слънчевата радиация в топлинна енергия, като се използва за загряване на вода за битови нужни или за отопление. Също така е познат под името слънчев колектор.

Естествена циркулация

Естествената циркулация се основава на конвекция и не се нуждае от електрически помпи. Когато топлоносителят (обикновено нетоксичен пропилен гликол) се нагрява, той се разширява и има свойството да “изплува” по отношение на по-студената част от течността. Това движение нагоре пренася топлината от слънчевата радиация към топлообменника на резервоара, където се акумулира санитарната вода, за да се загреее. Поради тази причина, резервоарът винаги се поставя на височина по-голяма от тази на соларния панел. Технологията на естествената циркулация е прост и икономичен метод, без консумация на електричество. Резервоарът е изолиран, за да запази топлината в него. Въпреки това може да има загуба на толина, особено в по-студените периоди на годината и в районите със суров климат.

Резервоар, поставен над слънчев панел може да го направи непривлекателен с присъствието си на покрива на къщата. Освен това, покривът трябва да бъде в състояние да поддържа теглото на панела и резервоара за вода в работен режим.

Принудителна циркулация

При принудителната циркулация слънчевият панел е оборудван с електрически помпи, за да се осъществи принудителна циркулация на топлоносителя през топлообменника на резервоара. И в този случай хидравличната верига, в която тече топлоносителят е затворена и разделена от водата за битови нужди. Принудителната циркулация позволява постигане на по-голям топлообмен, увеличавайки ефективността на панела. Работата на помпата е от голямо значение в случаите, когато топлоносителят е с по-висока температура от водата в разервоара. Датчик постоянно следи температурата на течността, а термодвойка следи за температурата на водата в резервоара. Панелът с циркулационната помпа позволява да се интегрира електрически нагревател за подгряване на вода през нощта или в облачни дни, ако е необходимо.