Климатизация на сървърни помещения


Специфичността на вентилацията, климатизацията и поддържането на влажност в сървърни помещения обуславя вниманието, което трябва да се обърне на този тип помещение при проектиране и изграждане на системите. Многото фактори, които трябва да бъдат отчетени и взети в предвид, правят инсталациите в сървърни помещения и data центровете част, която може да доведе както до много проблеми, хардуерни дефекти или инцидентна загуба на данни, така и до много спестени разходи от електроенергия. Иновативното решението free-cooling допълнително води до намаляване на експлоатационните разходи за охлаждане на техниката. Желанието на IT отделите за по-хладни сървъри и за по-„плътни” информационни инфраструктури трябва да бъде обезпечено не само с подходящата прецизна климатизация, но и с подходящото разпределение на охлаждането. Неправилното проектиране най-често води до образуване на “къс” кръг на охладения въздух, както и до поглъщане на собствения затоплен въздух от сървърната система, което неминуемо води до прегряване. “Горещите точки”, в които се получава недопустимо прегряване поради липса на подходящо охлаждане, трябва да бъдат открити и отстранени, както при наличието на проблем в помещението, така и при всяка подмяна или разместване на сървърното оборудване.

Изисквания в сървърни помещения

Изискванията за високо качество и функционалност на ОВК системи мотивират нашата фирма да покаже най-добрите решения и натрупаните през годините опит и професионализъм при изграждането и поддръжката на такъв тип обекти. Прецизните климатици са едно от най-добрите решения за поддържане на желания микро-климат в помещения с високи изисквания към микро-климата. С прецизен климатизатор, освен че може да се охлажда помещението, може да се овлажнява въздуха, да се изсушава въздуха, да се загрява, като големия дебит на преминаващия въздух през машината е гаранция за бързо достигане и прецизно поддържане на необходимите условия за работа на сървърната и електро техника в помещенията.

Прецизните климатични шкафове са технологично напреднали и надеждни решения за телекомуникационни и интернет доставчици, за промишлено и индустриално охлаждане. Разнообразната гама от серии прецизни климатици могат да предложат най-подходящото решение за контрол на температурата и влажността вътре в технологичните помещения. Отвеждането на топлината, генерирана от сървърното оборудване е необходимо за да се осигури функционирането и надеждността на тези сложни системи и е от основно значение, за да се избегне прекъсване на услугата. Нашите решения са в състояние да функционира 24/7 – 365 дни в годината, осигурявайки непрекъснат режим на работа. Дизайнът на решения, изборът на компоненти и производствените процеси са проектирани така, че да се гарантира максимална надеждност и отлична енергийна ефективност за намаляване на оперативните разходи и да се осигури устойчива работа на прецизната климатизация.

Прецизна климатична техника на сървърни помещения

Използването на прецизна климатична техника е свързано с поддържането на микро-климат в големи сървърни помещения (дата центрове) за обработка и съхранение на информацията.

Техниката, монтирана в тези помещения функционира 24 часа в денонощието и 365 дни в годината, което налага използването на специализирана “close control” климатична техника, осигуряваща определена температура и влажност на подавания към съоръженията въздух в сървърните помещения.

Разходът на електрическа енергия от климатичната техника представлява 40÷45% от общия разход на електрическа енергия от такъв център. Затова трябва да се обръща внимание и да се мисли и за системите наречени “free cooling” (използващи външния студ през голям период от годината), които осигуряват необходимия студ със значително по-малък разход на електроенергия.

Грешна практика е използването на обикновени сплит-системи за охлаждане на сървърни помещения.

Обикновено се изисква не само определена температура и влажност на подавания въздух към съоръженията (раковете), но и правилното и равномерно подаване на същия в големи количества (обикновено в зоната на двоен под с размери от 0,5м.÷0,7м.).

Нашата фирмена политика е да отговорим на всички изисквания на нашите клиенти.

Проектиране, проучване,консултация

При проектирането на сървърни помещения, нашата компания прилага дългогодишния си опит за разработка на ОВК инсталации в пълен обем. Ще споменем само някои от по-интерсните моменти, с които сме се сблъсквали: когато помещенията се предвижда да бъдат отдавани под наем е задължително вътрешните тела и местата за подаване на пресен въздух да може да бъдат променяни с оглед конкретните изисквания на всеки наемател. Да има възможност помещенията да бъдат разделяни на части, с огледа последващо делене на един етаж от няколко наемателя, да може да има отчетност на консумираната енергия и много други решения , които ние прилагаме при разработваните от нас проекти. Разбира се няма да кажем, че сме изграждали центрове като този на великата интернет компания google.

Важна част от проектирането на инсталации за сървърни помещения е и индивидуалния контрол за всяка зона, а не централното регулиране с отчитане на една зона, което води до излишно преохлаждане на някои зони за сметка на недостиг в други зони.

Изграждане на сървърни помещения

На специфичните нужди на сървърни помещения за поддържане на микро-климата в помещенията трябва да се обърне особено внимание при изграждането на инсталации по ОВК част. Подходящите температура, влажност на въздуха и количество циркулиращ въздух са от изключително значение за работата на машините в помещенията. Разходите за качествено направени инсталации се възвръщат многократно с липсата на последващи разходи за отстраняване на повреди и аварии.

Сервиз и поддръжка на сървърни помещения

Нека споменем само няколко от най-съществените ползи от регулярна сервизна поддръжка на климатични съоръжения за сървърните помещения:

  • поддържането на оптималната температура в помещенията поддържа добрата работа на машините
  • предвид големите инсталирани мощности и при малка на вид икономия се предизвиква в големи количества спестена енергия, което води до намаляване на разходите и по-конкурентни цени на крайния продукт.
  • бързата реакция при евентуално спиране на охлаждането е критична за работата на сървърното оборудване, за това е от съществено значение сключването на договор с конкретни времена на реакция при повикване
  • подмяната на филтърните елементи с цел подобряване на подаването на въздух. Наличието на голям обем въздух е задължително за сървърните помещения, за да може машините да се обдухват с максимално количество въздух за максимален охлаждащ ефект.

Предлагаме Ви да се възползвате от разнообразните сервизни програми на Делтафрост ООД , съобразени с потребностите на всеки клиент и обект, като за целта се свържете с нас. Ние ще дойдем на място и ще Ви предложим различни варианти на сервизни програми, включително и такава, включваща абсолютно всички части и труд по инсталацията срещу ежемесечна такса.

Енергиен разход на сървърни помещения

Повлияни от големите инсталирани мощности, тук всяка инвестиция, дори и най-малката се мултиплицират във времето в сериозна икономия на средства. Предписваните от нас мерки се заключават в промени както на самото климатично оборудване и инсталации, така и на други фактори, влияещи върху работата на това оборудване. Успехът на това наше направление се дължи на многогодишния опит на сервизното направление – чрез сблъскването и решаването на всякакъв вид проблеми и от тук големия практически опит за предписването на мерки, водещи до икономия на средства.