Термопомпени инсталации


 Термопомпените инсталации са системи, работещи чрез междинен топло-студо носител (най-често вода). Такъв тип инсталации са известни с наименованието “чилърни системи”. Фирмата  предлага проектиране и изграждане на такива с продукти на марка препоръчана от нас и  избрана от клиента.