VRF


Фирмата ни проектира и изгражда централни климатични системи на директно изпарение, познати на пазара като VRV (VRF) системи. Такъв тип инсталации все повече навлизат в употреба за големи офисни сгради и обществени помещения. Те се явяват нова модерна алтернатива на широко известните термопомпени (чилърни) системи. Производителите на такива VRF системи напоследък ориентират своята продукция и към използването им за климатизация на еднофамилни къщи.Малко повече за системата може да прочетете по-надолу.

“VRF” (VRV) СИСТЕМА

Системата за централна климатизация на сгради, тип „VRF” е едно все по-утвърждаващо се решение за постигане на топлинен комфорт.
Разработена от водещи световни производители на климатична техника, “VRF” системата се явява като една по-добра алтернатива на добре познатите ни термопомпени системи за климатизация, поради следните причини:

1. Отпадането на водата като междинен топлоносител (студоносител):

Конвенционалните термопомпени климатични системи използват водата като основен топлоносител. За целта се изграждат „сложни” котелни разпределителни централи и тръбни разводки с големи диаметри (ф108, ф159), които изискват постоянна експлоатационна поддръжка.
“VRF” системата от своя страна използва като топлоносител (студоносител) директното изпарение на фреон, което води до следните предимства:
• Отпадане на тежките за експлоатация котелни централи, чието място се заема от компактни външни тела, изискващи в пъти по-малка „инсталационна площадка”;
• Редуциране на диаметрите на тръбните разводки, захранващи вътрешните тела, като най-големият използван диаметър е ф28;
• Отпадане на възможността за трудноотстраними аварии, свързани с течове.

2. Енергийна ефективност:

Благодарение на директното изпарение на R410A и на новоразработените инверторни скрол компресори с електронна система за управление и самодиагностика, “VRF” системата има възможността бързо да променя работната си мощност в съответствие с моментните нужди на сградата. Това води до намаляване на експлоатационните разходи (консумация на ел.енергия) с около 35-40%, в сравнение с конвенционалните термопомпени инсталации.
На практика при вече изградени от нас „VRF” системи се установи, че икономическият ефект дори надвишава теоретичните очаквания (~50%).
Системата работи при външни температури до -20°С ÷ -22°С в зимен режим.

3. Голям избор на тип вътрешни тела (конвектори за подов монтаж, за стенен монтаж, таванни касети за монтаж в окачен таван), което води до по-голяма вариативност при удовлетворяване едновременно на естетичните и технологичните изисквания към системата.

4. Централно управление на системата

“VRF” системите предлагат богат избор за централно управление. Разработени са централни конзоли за управление, с чиято помощ може да се контролират работните параметри на всяко едно вътрешно тяло от едно място. Нещо повече: „touch panel” централна конзола предлага възможността за отчитане на изразходваната ел.енергия на всяко едно вътрешно тяло от системата и частта ел.енергия, изразходвана от външното тяло за него.

С помощта на централната конзола тип „touch panel” с вграден седмичен таймер, е възможно гъвкаво задаване на дежурни режими (след работно време, в празнични дни и официални празници), което води до още по-силно занижаване на експлоатационните разходи (до 50% в сравнение с познатите термопомпени системи).

5. Недостатъци на системата

• Системата не позволява алтернативен източник на енергия;
• Необходимо е допълнително решение за отоплението на санитарни възли и общи части, където не се изисква климатизация;